Σχετικά με μας

Ιστορικό

Η “Οινοποιία Μπούμπα” ιδρύθηκε το 1996 από τον Γεώργιο και την Ελένη Μπούμπα. Την ίδια χρονιά έγινε η αναφύτευση των ιδιόκτητων αμπελώνων με υποκείμενα ανθεκτικά στην ριζόβια μορφή φυλλοξήρας. Η επιχείρηση αρχικά λειτουργούσε ως πατητήρι που εξυπηρετούσε τους κατοίκους του χωριού και των γύρω περιοχών με παραδοσιακά χειροκίνητα μέσα. Το 2001 ανέλαβε η δεύτερη γενιά της οικογένειας που επέκτεινε τους ιδιόκτητους αμπελώνες, ανακαίνισε το οινοποιείο- εξοπλισμό και συνεχίζει την παράδοση και τον οικογενειακό χαρακτήρα της αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι οι λευκές ροδίτης, σαββατιανό και η ερυθρή αγιωργίτικο Νεμέας. Πειραματικά καλλιεργούνται και το μοσχοφίλερο, ασύρτικο και cabernet sauvignon.

Το 2011 ξεκίνησε πειραματικά η εμφιάλωση μονοποικιλιακών (κυρίως) οίνων σε γυάλινους περιέκτες και το 2013 βγήκε σε μικρής κλίμακας παραγωγή.

Στρατηγική και Στόχοι

Το όραμα της “Οινοποιία Μπούμπα” και η στρατηγική για το μέλλον είναι η επέκταση των ιδιόκτητων αμπελώνων σε εδάφη μεγάλης κλίσης, μη αρδευόμενα, πολύ χαμηλής στρεμματικής απόδοσης για την βελτιστοποίηση της ποιότητας καθώς και η επέκταση των χώρων του οινοποιείου. Απώτερος στόχος είναι με βάση τις ντόπιες-γηγενείς ποικιλίες, τον σύγχρονο τρόπο οινοποίησης και τον υψηλό επαγγελματισμό, η δημιουργία νέων προϊόντων πλήρως ανταγωνιστικών στους τομείς ποιότητας και τιμής.

Η Φιλοσοφία μας

Οι εμπειρίες των μεγαλυτέρων ιδίως στον τομέα της αμπελουργίας, οι γνώσεις και εξειδίκευση των νεότερων στον τομέα της οινολογίας και της “μοντέρνας” οινοποίησης και η πάντοτε αυστηρή προσήλωση της οικογενείας στην παράδοση και στο τρίπτυχο “ποιότητα-εξυπηρέτηση- λογικές τιμές” είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία πορεύεται η “Οινοποιία Μπούμπα” από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Η καλλιέργεια των ιδιόκτητων αμπελώνων στηρίζεται στην χαμηλή στρεμματική απόδοση των πρέμνων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την ανάδειξη των ποικιλιακών χαρακτηριστικών των σταφυλιών.